FIALA PROJEKTY s.r.o.
FIALA PROJEKTY s.r.o.
 

KONTAKTY
FIALA PROJEKTY s.r.o.
LEČKOVA 1521 PRAHA 4

TEL:
272 919 539
272 913 020

FAX:
272 941 374

MAREK FIALA,ING.IVAN FIALA, MAJITELÉ:
607 88 77 18

MOBIL KANCELÁŘ:
724 343 586
602 580 713

E-MAIL:
projekty@fialaprojekty.cz

Vodohospodářské stavby

Vodovody

Čerčany - Vysoká Lhota, Nové Městečko - vodovod - doplnění sítě
Řitka - vodovod a tlaková kanalizace
Lubná - Příčina - Petrovice - skupinový vodovod
Křenice - tlaková kanalizace a vodovod
Jíloviště - Hájensko - vodovod a tlaková kanalizace
Oblast Milovice - zásobování pitnou vodou
Nupaky - vodovod pro obce a průmyslovou zónu
Zruč nad Sázavou - vodovod a kanalizace
Rakovník - Olešná - Chrášťany - Nový Dvůr - Nesuchyně - skupinový vodovod
Kladno - Beroun - havarijní propojení vodovodů
Radošovice - vodovod
Jíloviště - vodovod
Pec pod Sněžkou - vodovod pro sněžná děla
Povlčín - Svojetín - Milostín - Janov - skupinový vodovod
Chýnice - vodovod a tlaková kanalizace
Senomaty - Nouzov - Přílepy - skupinový vodovod
Hředle - vodovod
Světice - vodovod
Svémyslice - vodovod a tlaková kanalizace
Krupá - vodovod a ČS
Kamenice - areál RD zóna Olešovice - vodovod
Vrchlabí - rekonstrukce vodovodu a zvýšení kapacity ÚV
Český Brod - části vodovodu - doplnění sítě
Lety - Karlík - vodovod
Harrachov - studie zásobení pitnou vodou
Řitka
Jíloviště
Hájensko
Hvozdnice
Měšice
Předboj
Radošovice
Svojetice 11 RD
Hrubý Jeseník
Chýnice
Křenice
Nymburk - Drahelice
Obec Chýnice, okres Praha – západ
Nesuchyně, skupinový vodovod
Obec Janov, okres Rakovník
Obec Řitka, okres Praha – západ - Ing. Kraus
Obec Olešná, okres Rakovník
Obec Jíloviště, okres Praha – západ
Obec Příčina, okres Rakovník
Obec Nupaky, okres Praha – východ
Obec Svémyslice, okres Praha – východ
Obec Čerčany, okres Benešov
Obec Kozojedy, okres Kolí­n
Obec Veclov, okres Rakovní­k
Káranské řady, Káraný, okres Praha – východ
Skupinový vodovod Lubná – Příčina – Petrovice
Obec Křenice, okres Praha – východ, Obecní úřad
Město Nymburk, starosta
Obec Přílepy, okres Rakovník
Město Dobřichovice – vodovod
Chomutovice – Popovičky, napojení na skupinový vodovod a VDJ
Lety Karlík – vodovod, OÚ Lety
Černošice – vodovod z Radotína – 1. etapa a 2. etapa
Nový Knín a okolí – zásobení pitnou vodou z vodovodního systému
Hlásná Třebáň – vodovod – TE studie
Poděbrady – závlahový systém lázeňského parku pitnou vodou – postavení vodohospodářského systému
Zelené údolí 2. etapa – SO 312 – veřejný vodovod 3. část
Káraný – parc. č. 1002/24, ulice Václavská – vodovod, plyn, elektro – napojení na –inženýrské sítě – PS
Řitka – návrh optimalizace vodovodní sítě
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Středočeského kraje
Hradišťko – vodovod – rekonstrukce vodovodní sítě – lokalita V Klících – PS
Řitka – lokalita K Varadovu (Centrum 1) – vodovod, tlaková kanalizace, plynovod, obslužná komunikace
Malý Vestec – vodovod – PS
Skupinový vodovod Lubná – Příčina – Petrovice – změna č. 1 – přechod přes – potok u Lubné a mezi Příčinou a Brandem – PS
Vodovod – Svojetín, Povlčín, Milostín včetně rozvodů v obci
Veclov – vodovod – napojení na skupinový – PS + IČ
Český Brod – Liblice – přípojky – vodovod a tlaková kanalizace – PS
Nesuchyně – technická obnova vodovodu – PS
ZOO Praha – vodní světy – rozvod vody a kanalizace – PS
Jíloviště – vodovod – výtlaky surové vody z pramenišť Ruka a Jeptiška – projekt k ohlášení stavby
Běloky – vodovodní a kanalizační přípojky
Nesuchyně – technická obnova vodovodu – PS
Praha 8 – Chabry – vodovod v obytném souboru RD – Ládevská – Pod Křížem 
Hradištko – vodovod – 1. etapa – Brema (Telecom)
Český Brod – část Liblice – parcelace na pozemku statku ZD – vodovod, splašková a – dešťová kanalizace
Úhonice – vodovod
Krupá – vodovod – napojení­ na zásobní řad I vodovodu Nesuchyně› a rozvod v obci – PS
Popovičky – lokalita Na Stádlech – vodovod, kanalizace splašková a dešťová – PS
Ȍeský Brod – Liblice – vodovod – PS + IȌ
Řevnice – vodovod – obnova a zabezpečení zdrojů – PS 
Slapy – vodovod – optimalizace systému – investiční­ záměr Osnice – vodovod – posí­lení­ tlaku v oblasti výstavby fy Hans Real s.r.o. – PS 
Ȍerčany – Vysoká Lhota – Nové Mě›stečko – vodovod – dodatek ȍ. 2 – PS 
Sdružení­ stavební­ků Malá Hraštice – inženýrské sí­tě› – PS
Káraný – vodovodní­ pří­pojky
Ȍerčany – Vysoká Lhota – vodovod – doplně›ní­ sí­tí­ 3a. etapa – PS
BB Centrum – Building Beta – vodovodní­ ř™ad „V“ z ulice Jihlavská – RD
Nový Vestec – rozšíření­ vodovodní­ sí­tě› – PS
Krupá – vodovod – napojení­ na zásobní­ ř™ad I vodovodu Nesuchyně› a rozvod v obci – PS˜ 
Ȍerčany – Vysoká Lhota – Nové Městečko – vodovod – ulice Polní­ – PS 
Dobřichovice – změna trasy vodovodní­ho ř™adu vyvolaná stavbou kruhového objezdu
BB Centrum – Building Beta – vodovodní­ ř™ad „V“, „V3“ z ulice Jihlavská – DSP 
Chomutovice – Popovičky – kanalizace, vodovod – doplně›ní­ sí­tě›
Vodovod Hradištko – propojení­ s Rajchardovem – PS
Dobř™ichovice – vodovod – rozšíření sí­tí­ a vodojem v ulicí­ch Lomená a Na Chmelnici – PS
Hradištko – vodovod – propojení­ Rajchardov – Brunšov – PS
Senohraby – povodňový plán
Kotopeky – vodovod – rozšíření­ sí­tě› – PS + IȌ
Dobř™ichovice – vodovod – rozšíření­ sí­tě› a VDJ – změ›na trasy výtlaku „V2“ – PS + IȌ
Dobř™ichovice – vodovod – čerpací­ stanice v parku – montáž čerpadel – PS
Kostelec nad Labem – rekonstrukce ښV, rozšíření­ vodovodní­ho systému o vodojem a propojovací­ řady – PS
Ští­hlice – vodovod – napojení na vodovod Kozojedy
Chomutovice – Popovičky – vodovod, rozšíření­ sí­tě› – PpVŘ
Dobř™ichovice – vodovod a VDJ – rozšíření­ sítě› – ATS v parku – změ›na na ČS
Český Brod – Liblice – veř™ejný vodovod – provozní­ řád – dodatek č. 2
Kozojedy – vodovod a tlaková kanalizace pro výstavbu ŘD v lokalitě› Drůbežárna    a U Sosny – PS
Chotouň – Pohoří­ – Skalsko – veř™ejný vodovod – provozní­ řád 1. etapa – PŘ
Hradištko – vodovod – rekonstrukce vodovodní­ sí­tě› – lokalita V Klí­cí­ch – III. etapa – ښR
Chomutovice – Popovičky – vodovod – rozšíření­ sítě› – PS
Chotouňˆ, Pohoří­, Skalsko – vodovod a tlaková kanalizace – 2. etapa – PS
Domousnice – vodovod – PS
Roztoky – vodovod – rekonstrukce části ulice Levohradecká – PS
Doubravčice – zásobení­ pitnou vodou – investiční­ zámě›r
Chomutovice – Popovičky – vodovodní a kanalizační­ pří­pojky – PS + IȌ
Kozojedy – přípojky vody a tlakové kanalizace, 2. část – PS
Roztoky u Prahy, Žalov – vodovodní pří­pojky ulice Levohradecká – PS + IȌ
ؘitka – veřejný vodovod – zajištění­ vodohospodář™ských kapacit nových rozvojových ploch dle změny č. 4 ښP – studie
Jíloviště› – vodohospodář™ské inženýrské sí­tě› rozšíř™ení pro pokrytí kapacit dostavby hotelů – TES
Hradištko – vodovod – napojení­ lokality Na Hradcí­ch – včetně› rozvodů – PS + IȌ
Kostelec nad Labem – rekonstrukce úpravny vody – rozšíření­­ vodovodní­ho systému o VDJ a propojovací řady – rekonstrukce stávají­cí­ho vrtu HV5 – PS + IČ
Tuchoraz – vodovod – sní­žení­ obsahu dusičnanů př™ipojení­m obce na přivaděč do Ȍeského Brodu – výmě›na části­ vodovodní­ch řadů
ؘitka – Villa domy – „Dvorská“ př™eložka př™ivaděče užitkové vody a ovl. kabelu – PS+IȌ
Ští­hlice – vodovod – napojení­ na vodovod Kozojedy – PS + IȌ
Kozojedy – areál závodu Weber Terranova – vodovodní­ a kanalizační­ pří­pojka – PS
Chemopetrol Litví­nov – realizace zař­ízení k výrobě› užitkové vody
Rekonstrukce propojení­ Káranských řadů k.ú.Dř™evčice
ؘitka –veřejný vodovod,rekonstrukce ښV
Nové Dvory – vodovod, tlaková kanalizace a ČOV
změ›na PRVKUK –stř™edočeský kraj Vitice a okolí­-odvedení­ a čiště›ní odpadních vod
Řeporyje - TR - vodovod

Úpravny vody

Všedobrovice - ÚV
Tehov "Na Hůrce" - úpravna pitné vody pro Kozojedy - ÚV
Újezd - rekonstrukce ÚV
Malá Hraštice- zvýšení kapacity ÚV a rekonstrukce
Rakovník, provzdušnění
Kamberk - ÚV
Těptín - ÚV
Jíloviště - ÚV
-
-
Rokytnice nad Jizerou - ÚV
Mukařov - ÚV
Kamenice - ÚV
Třemošná - ÚV
Léčiva Měcholupy - reverzní osmóza
Měřín - rekonstrukce ÚV a vodojemu
Litol - úpravna vody v horninovém prostředí
Bolatice - úpravna vody v horninovém prostředí
Brno - Sokolnice - ÚV
Velké Popovice - pivovar - ÚV
Klíčava - ÚV - rekonstrukce
Káraný - optimalizace ÚV pro Prahu
Přehvozdí­ ÚšV a vodojem
Obec Velká a Malá Hraštice, okres Pří­bram
-

Vodojemy

Chýnice - vodojem zemní
Příčina - zemní VDJ 2 x 75 m3
Lety - zemní VDJ 2 x 150 m3 v chráněné krajinné oblasti
-
VDJ Svojetín - věžový vodojem 150 m3
-
Lety, Karlí­k – vodojem
Vodovod Senomaty – Nouzov – včetně› vodojemu
Dobř™ichovice – vodovod – rozšíření­ sítí› a VDJ 2 x 250 m3 – PS
Kozojedy – vodovod – vodojem 50 m3 – PS
Stavební­ úpravy v areálu Bohumile – vodojem 
Chotouňˆ, Pohoří­, Skalsko – vodovod, vodojem Pohoří­ a Skalsko – PS
Př™estavba výrobní­ho závodu Bohumile - VDJ II
Vodojem Nesuchyně› – PS
Chomutovice – Popovičky – napojení­ na skupinový vodovod a VDJ
ؘitka – vodojem 200 m3
Řevnice – vodovod, obnova a zabez. vodní­ch zdrojů – vodojem 2 x 500 m3
Dobř™ichovice – vodovod – rozšíř™ení­ sí­tě­ a vodojem v ulicí­ch Lomená a Na Chmelnici – PS
Ȍernolice – vodojem – PS
Kostelec nad Labem – rekonstrukce ښV, rozšíř™ení­ vodovodní­ho systému o věžový vodojem 200 m3 a zemní­ VDJ 800 m3 a propojovací­ řady – PS
Dobřichovice – vodovod a VDJ – rozší­ř™ení­ sí­tě› (zemní­ vodojem)
Nupaky – vodovod – vodojem 2. tlakového pásma  2 x 100 m3 – PS + IȌ

Kanalizace gravitační

Praha – Zelené údolí – dešťová, splašková kanalizace
     Velké Popovice – odkanalizování areálu
     Zruč nad Sázavou – kanalizace pro 31 RD – „Na Farské“
     Starý Kolín – dešťová kanalizace – rekonstrukce
     Český Brod – kanalizace a ČS
     Poděbrady – kanalizace a ČS
Praha - Zelené údolí - dešťová, splašková kanalizace
Velké Popovice – odkanalizování­ areálu
Zruč nad Sázavou – kanalizace pro 31 RD – „Na Farské“
Starý Kolí­n – dešťová kanalizace – rekonstrukce
Ȍeský Brod – kanalizace a ȌS
Podě›brady – kanalizace a ȌS
Ȍernošice – centrální­ kanalizační­ sbě›rač
Obec Čerčany – kanalizace
Obec Nupaky
Mě›sto Nymburk
Obec Louňˆovice, okres Praha – východ            
Nezdř™ev – splašková gravitační­ kanalizace a ČOV 120  EO

Kanalizace tlaková

Obec Chýnice, okres Praha – západ
Obec Hvozdnice, okres Praha – západ
Obec Měšice, okres Praha – východ
Obec ؘitka, okres Praha – západ
Obec Předboj, okres Praha – západ
Obec Jí­loviště›, okres Praha – západ
Mě›sto Nymburk
Obec Křenice, okres Praha – východ
Obec Horní­ Jirčany, okres Praha – východ
Obec Tř™tice, okres Rakovní­k
Obec Kozojedy, okres Kolí­n
Obec Hrubý Jesení­k, okres Nymburk 
Obec Svémyslice, okres Praha – východ
Obec Bř™ezno – Židně›ves, okres Mladá Boleslav
Obec Čerčany, okres Benešov
Obec Chrášťany, okr. Praha – západ
Radotí­n – hl. mě›sto Praha
Obec Káraný, okres Praha – východ
Obce Chotouňˆ, Pohoří­, Skalsko, okres Praha západ
Obec Velká a Malá Hraštice, okres Příbram
Obec Olešná, okres Rakovní­k
Mě›sto Ȍeský Brod – Liblice, okres Kolín
Mě›sto Roztoky, okres Praha – západ
Obec Štíhlice, okres Praha – východ
Obec Př™ehvozdí­, okres Kolí­n, Obecní­ úř™ad Př™ehvozdí­
Obec Hradištko, okres Praha – západ
Obec Dří­nov, okres Mě›lní­k
Obec Kozomí­n, okres Mělník
Obec Domousnice, okres Mladá Boleslav
Obec Popovičky,  okres Praha – východ
Obec Kamenný Pří­voz – okres Praha – západ
Obec Kozárovice – okres Příbram
Obec Přehvozdí­ – okres  Kolí­n
Obec Svojetice – okres Praha – východ
Doubravčice – tlaková kanalizace a ȌOV - oobec Doubravčice
Klamoš – tlaková kanalizace a ČOV 600 EO
Svojetice – tlaková kanalizace a ČOV
Ští­hlice – ČOV a tlaková kanalizace
Hradištko – Pikovice – tlaková kanalizace a ČOV
Kozárovice – tlaková kanalizace a ČOV 1. část
Nové Dvory – vodovod, tlaková kanalizace a ȌOV
Doubravčice –  tlaková kanalizace a ČOV
Obec Kojetice - tlaková kanalizace

Čistírny odpadních vod pro tlakovou kanalizaci

Třtice - ČOV pro tlakovou kanalizaci
Hvozdnice - ČOV pro tlakovou kanalizaci
Předboj - ČOV pro tlakovou kanalizaci
Měšice - ČOV pro tlakovou kanalizaci
Chýnice - ČOV pro tlakovou kanalizaci
Křenice - ČOV pro tlakovou kanalizaci
Doubravčice – tlaková kanalizace a ȌOV - obec Doubravčice
Hvozdnice – intenzifikace a dostavba ČOV
Klamoš – tlaková kanalizace a ČOV 600 EO
Kozojedy – rozšíření­ ČOV
Měšice – ČOV
Nupaky – ȌOV Nupaky
Svojetice – tlaková kanalizace a ȌOV
Štíhlice – ȌOV a tlaková kanalizace
Hradištko – Pikovice – tlaková kanalizace a ČOV
Kozárovice – tlaková kanalizace a ČOV 1. část
Kozojedy – rozšíř™ení­ ČŒOV pro tlakovou kanalizaci
Louňovice – ȌOV – sní­žení­ obsahu P, dávkování­ Fe2 (SO4)3
Nové Dvory – vodovod, tlaková kanalizace a ȌOV
Ratmě›ř™ice – ȌOV – změ›na před dokončení­m stavby
Doubravčice –  tlaková kanalizace a ČOV
Mokrovraty – ȌOV 1000 EO
Nupaky – ČOV – roz­šíř™ení­ – 4. etapa
Nupaky – ȌOV – změ›na technologie linky č.1 intenzifikace
Řitka – ȌOV
Kozojedy – rozšíření­ ČŒOV pro tlakovou kanalizaci
Obec Předboj, okres Praha – západ
-
-

Čistírny odpadních vod pro gravitační kanalizaci

Nupaky - ȌOV Fortex
Rakovník ȌOV - rekonstrukce ȌS
Bř™ezině›ves ȌOV
ȌOV Sadská - rekonstrukce
Kdyně› - ȌOV - strojní­ technologie
Nezdř™ev – splašková gravitační­ kanalizace a ČOV 120  EO

Přípojky vody a tlakové kanalizace

(hromadně›)
Chýnice
ؘitka
Hvozdnice
atd.

Ostatní (bazénové filtrace, sádky)

ZOO Praha - sádky pro krmné ryby
ZOO Praha - bazénová filtrace pro lachtany a tučňáky
ZOO Praha - závlahy výbě›hu žiraf
Káraný - výmě›na čerpadla ȍ. 2
Turnov - NORTON DIAS - neutralizační­ a sedimentační­ stanice
změna PRVKUK –stř™edočeský kraj Štíhlice-odvedení­ a čiště›ní odpadních vod

pokusná